Om du inte vill att dina uppgifter raderas från systemet, mata in registernumret i det nedanstående fältet och tryck på ”Radera”. Observera att när du gör så kan du inte längre granska dina tidigare mätningsresultat.

Ångra